Tjänster

TJÄNSTER

Transport • Schaktmassor
 • Farligt avfall
 • Berg (sprängsten)
 • Grus, stenmjöl 0-8, 0-18, 0-32, 0-90, 0-150 m.m
 • Makadam 4-8. 8-16, 16-32 m.m
 • Jord
 • Förorenad jord
 • Matjord
 • Barkmull
 • Sand


Fraktar fler material än dessa, ring vid frågor och för mer information 

Gräv


 • Husdränering
 • Garageuppfarter
 • Asfalteringar
 • Kabelgrävning
 • Dikning
 • Spridning - väg och skogsväg
 • Avlopp
 • Husgrunder
 • Trädgårdsanläggning


Om du är intresserad ring gärna så kommer jag och tittar för kostnadsförslag och offert